Elektrik Yükü Nedir ?

Elektrik yükü tıpkı diğer fiziksel ölçü birimleri gibi bir ölçü birimidir, lakin fiziksel ölçü birimleri hakkımda gözle bakarak bir tahminde bulunmak mümkünken aynı şey elektrik yük birimi hakkında yapmak  mümkün değildir, çünkü elektrik yükü  fiziksel bir ölçü birimi değeri değildir.

Piyasada bulunan pek çok ürün elektrik yükü etkisini kullanır .Örneğin göz lensleri göz yaşının yük etkisini kullanacak göz yaşını kendine çekecek şekilde elektrik yükü ile üretilirler ,Aynı şekilde boya sanayinde de elektrik akımının yük etkisinden faydalanır ,boya negatif elektrik yükü ile yüklenirken boyanacak parça pozitif elektrik yükü ile yüklenerek boya zerreciklerinin parçaya daha sıkı sıkı işlemesi sağlanır.Şimdi burada yeni  iki tanımdan bahsettik pozitif elektrik yükü ve negatif elektrik yükü sırası gelmişken konuyu çok daha iyi kavramanız için pozitif elektrik yükü nedir ,negatif elektrik yükü nedir hemen anlatalım.

Normal şartlarda maddeyi oluşturan atomların elektron ve proton sayıları eşittir ,atomun çekirdeğine yakın yörüngede dönen elektronlar çekirdeğe çok kuvvetli şekilde bağlıdır, bunları atomdan koparmak normal şartlarda mümkün değildir.lakin bu bağ dış yörüngedeki elektrona doğru zayıflar dış yörüngedeki elektronlar çekirdek tarafından daha az zayıf bir şekilde çekilirler.Bunlara valans elektronları denir .Valans elektronları çekirdeğe zayıf bir çekim etkisi ile bağlı oldukları için başka atomların yörüngelerine çabucak geçerler .İşte bu şekilde elektron kaybeden atom alacaklı duruma geçer bu duruma pozitif yüklenme denir, bu durumun  bir karşılığı elektron azlığıdır.

Herhangi bir etki sonucu dış yörüngesine elektron alan atom borçlu duruma düşer buna da negatif yüklenme denir .Bu durum böyle devam ettikçe valans elektronları atomdan atoma böyle devam ettikçe bir elektron akımı oluşur işte buna daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi elektrik akımı denir,elektrik akımını atomların valans elektronlarını kaybetmesi ve başka atomların valans elektronlarına sahip olmasının  sonucu sürekli olarak oluşan bir elektron akımı olarak tanımlayabiliriz .