Elektrik Akımı Nedir ?

Elektrik Akımı Nedir ?
Elektriği eletkron akımı olarak tanımlamak mümkündür.Kainatta gördüğümüz her şeyi Yüce ALLAH(C.C) atamlordan ve yörüngelerinde dönen elektronlardan yaratmıştır. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur,atomu tanımadan yapısını anlamadan elektrik akımı nedir anlamak mümkün değildir.Bu sebeple biraz kimya ve fizik dersine gireceğiz, maddeyi .maddeyi oluşturan atomları,atomun yapısını atomlar arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

Çevremizde gördüğümüz her şey maddedir ve atomlardan yaratılmıştır, madde bu kainatta katı ,sıvı ve gaz halinde olmak üzere üç halde bulunur ,Örmek vermek gerekirse su maddenin sıvı halidir iki hidrojen ve bir oksijen atomunun bir araya getirilmesiyle yaratılmıştır. Ancak sakın labaratuvar ortamında, iki hidrojen atomunu ve bir oksijen atomunu bir araya getirerek su üretmeye çalışmayın,hidrojen patlayıcı ,oksijen yanıcı gaz özelliği taşır, labaratuvarı havaya uçurabilirsiniz.İki patlayıcı bir yanıcı atomun bir araya gelmesiyle su nasıl oluşuyor derseniz,biz de deriz ki; buradailahi bir kudret sahibinin varlığını kabul etmek zorunda kalıyoruz,su oluşmuyor suyu iki hidrojen atomundan ve bir oksijen atomundan dilediğini dilediği şekilde yaratan ALLAH(C.C) yaratıyor deriz .

Şimdi diyeceksiniz ki fizik,kimyadan din dersine geçtik,elbette geçeceğiz bu güne kadar dini bilimi ayrı kategoride öğrettikleri için böyle düşünüyorsunuz,Kainat yüce ALLAH(C.C.)’ın sanatıdır,sanat ve sanatkarı birbirinden ayırmak mümkün değildir,çünkü sanatı yapan bir sanatkar var, insanlar bir müzede sanat eserine ne güzel derken aynı zamanda  sanatkarıda takdir ediyorlar.Canlılar için hayat kaynağı olan Su en büyük bir sanat eseridir, yaratıcısı ise yüce ALLAH(C.C)’tır,Onu takdir ve takdis etmemek,Onu hatırlamamak en büyük nankörlüktür SübhanALLAH diyerek Onu hatırlıyor ve hatırlıyoruz.

Atomlar birbirleriyle sürekli olarak elektron iletişimi halindedirler,Son yörüngelerinde bulunan elektronları başka bir atomun son yörüngesine kaptırma eğimi içindedirler .Bir atomun son yörüngesinde olan elektron hemen yakınındaki bulunan başka bir atomum yörüngesine geçerek bir elektron akışı oluşur buna elektron akımı veya elektrik akımı denir.

Bunun örneklerini çevremizde görmemiz mümkün hemen hemen hepimiz karanlık bir yerde yünlü bir kazak giyerken çıtır çıtır sesler çıktığını ve kıvılcımlar çıktığını görmüşüzdür.Bu bir elektrik akımıdır.Hani demiştik ya, çevremizde gördüğümüz her şey ALLAH(C.C) tarafından atomlardan ve elektronlardan,belli kanunlara tabi olarak yaratılmış diye.Saçımızda,vücudunuzun her zerresi de,giymiş olduğunuz yün kazağımızda bundan istisna değildir,onlarda atomlardan ve elektronlardan yaratılmıştır.

Siz yün kazağınızı giyerken sürtünmeden dolayı saçınızın atomları ve yün kazağınızın atomları arasında, bir elektron akışı meydana gelir.Buna statik elektriklenme deriz, Saçınız ve yün kazağınız arasında oluşan bu elektron akımına elektrik akımı adını veriyoruz. Örnekleri çoğaltmak mümkündür yıldırım d a bir elektron yani elektron akımıdır,peki nasıl oluşur rüzgarlar tarafından sürülen yağmur bulutları hava ile sürtünme esnasında statik olarak elektrik yülü ile yüklenirler yani atmosferdeki gaz molekülleri ile bulutlar arasında sürtünmeden dolayı bir elektron akımı oluşur.bulutlar statik olarak elektrik yüküyle yüklenir bu elektrik yükü öyle yüksek derecelere ulaşır ki voltajı milyonlarca voltlara dayanır ,statik elektrik yüküyle yüklenen bulutlar elektrik yükünü dejar etme eğilimi içindedirler.

Havanın yağmurlu olması sebebiyle yeryüzünün ağaç tepe vs gibi noktalarda  bulutların buralara  yakın olduğu zamanlarda hava  yalıtkanlığını kayıp eder, buna havanın yalıtkanlığının delinmesi denir ,  yeryüzünün sivri noktalarıyla bulutlar arasında bir koridor oluşur .bu koridordan  milyonlarca ampere varan bir  elektron akımı oluşur .bu akım bulutla yer arasındaki elektron sayısı eşitlenene kadar devam eder buna nötr olma hali diyoruz. Yeri gelmişken voltaj nedir , akım nedir onuda yazalım.Potansiyel fark  iki uç arasındaki oluşan potansiyel   Elektrik voltajı iki uç arasındaki potansiyel farka denir birimi volttur ,Elektrik akımı potansiyel fark olan iki uç arasında oluşan elektron akımına elektrik akımı denir